Báo giá các căn hộ Vũng Tàu Gateway, 1,2 và 3 phòng ngủ, từ tầng thấp đến tầng cao, giá tốt cho khách hàng lựa chọn:
Tầng 3: 74m2, giá 1 tỷ 660.

Tầng 4: 74m2, giá 1 tỷ 665. (Đã bán)

Tầng 4: 76.5m2, giá 1 tỷ 720.

Tầng 4: 138m2, giá 3 tỷ 240.

Tầng 4: 74m2, giá 1 tỷ 610. (Đã bán)

Tầng 5: 74m2, giá 1 tỷ 730. (Đã bán)

Tầng 5: 76.5m2, giá 1 tỷ 655.

Tầng 10: 49.3m2, giá 1 tỷ 320. (Đã bán)

Tầng 12: 74m2, giá 1 tỷ 810.

Tầng 12: 74m2 giá 1 tỷ 765. (Đã bán)

Tầng 14: 74m2 giá 1 tỷ 920.

Tầng 15: 74m2, giá 1 tỷ 860.

Tầng 15: 74m2, giá 1 tỷ 840

Tầng 20: 76.5m2, giá 2 tỷ 020.

Tầng 24: 74m2, giá 2 tỷ 100.(Đã bán)

Tầng 24: 74m2, giá 2 tỷ 120. 

Tầng 26: 74m2, giá 1 tỷ 925.

Tầng 26: 74m2, giá 2 tỷ 195.


Quý khách hàng nhận đầy đủ báo giá chi tiết, tiến độ thanh toán, tư vấn và tham quan dự án vui lòng liên hệ 0933 503 563.

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway


Nhân viên kinh doanh Sàn giao dịch BĐS DIC.

*Một số hình ảnh thực tế của dự án:

hình ảnh: Vũng Tàu Gateway

hình ảnh: Vũng Tàu Gateway