Giỏ hàng căn hộ Vũng Tàu Gateway-Bán lại cập nhật ngày 1/2/2020
Đang Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: 1, 2, 3 phòng ngủ.

Diện tích: từ 49.3 đến 138m2.               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: thanh toán theo tiến độ 2 tháng, ngân hàng cho vay 70%.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng căn hộ còn lại mua trực tiếp Chủ đầu tư- Cập nhật ngày 25/12/2019
Đã Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: 2 phòng ngủ, 1 WC

Diện tích: 76.5m2 thông thủy               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Mua trực tiếp chủ đầu tư, thanh toán theo tiến độ 2 tháng, ngân hàng cho vay 70%.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng căn Penthouse của chủ đầu tư- Cập nhật ngày 29/12/2019
Đang Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: Penthouse.

Diện tích: 211 đến 258m2.              

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Mua trực tiếp chủ đầu tư, thanh toán theo tiến độ 2 tháng, ngân hàng cho vay 70%.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng các căn hộ tầng thấp dự án Vũng Tàu Gateway- Cập nhật ngày 9/11/2019
Đang Bán

 

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: 2 phòng ngủ, 2 WC và 1 phòng ngủ, 1 WC.

Diện tích: 73.9m2 - 49.3m2 thông thủy.               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Giỏ hàng các căn tầng thấp, giá tốt, cho khách hàng có thêm sự lựa chọn.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng tầng trung của căn hộ cao cấp Vũng Tàu Gateway-  Cập nhật ngày 9/11/2019
Đang Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: 2 phòng ngủ, 2 WC.

Diện tích: 73.9m2 thông thủy               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Giỏ hàng tầng Trung cho khách hàng có thêm sự lựa chọn.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng căn hộ còn lại mua trực tiếp Chủ đầu tư- Cập nhật ngày 09/11/2019
Đã Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: 2 phòng ngủ, 1 WC

Diện tích: 76.5m2 thông thủy               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Mua trực tiếp chủ đầu tư, thanh toán theo tiến độ 2 tháng, ngân hàng cho vay 70%.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng căn hộ Penthouse và căn 3 phòng ngủ Vũng Tàu Gateway- Cập nhật ngày 1/11/2019
Đang Bán

Dự  Án: Vũng Tàu Gateway                  

Căn hộ: Penthouse và căn hộ 3 phòng ngủ

Diện tích: 138 m2 thông thủy               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Tầng cao, view biển, view thành phố, view sân Golf, view hồ, view sân tập Golf.

Hotline: 0933 503 563

Website: https://www.dic.net.vn

Facebook: Căn hộ DIC- Vũng Tàu Gateway

Youtube cập nhật: video dự án Vũng Tàu Gateway

Giỏ hàng tầng cao căn Hộ Vũng Tàu Gateway- Cập nhật ngày 1/11/2019
Đang Bán

Căn hộ: Vũng Tàu Gateway                  

Đặc điểm: 2 PN- 2 WC

Diện tích: 73,9 m2 thông thủy               

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: Tầng cao, view biển, view thành phố.

Hotline: 0933 503 563

Bán các căn hộ 1 phòng ngủ 49.3m2, chênh lệch thấp
Đã Bán

Căn hộ: Vũng Tàu Gateway                   

Đặc điểm: 1 PN- 1 WC

Diện tích: 49.3 m2 thông thủy               

Giá: chênh lệch thấp

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: 1 ban công, các căn 1 phòng ngủ ở tầng 9, 19, 21, 23, 24.

Hotline: 0933 503 563

Căn 1 phòng ngủ, ban công rộng, 49.3m2
Đã Bán

Căn hộ: Vũng tàu Gateway                   

Đặc điểm: 1 PN- 1 WC

Diện tích: 49.3 m2 thông thủy               

Giá: chênh lệch thấp

Tình trạng: bàn giao hoàn thiện cơ bản

Nổi bật: 1 ban công, các căn 1 phòng ngủ.

Hotline: 0933 503 563